Derfor bør din virksomhed overveje Workflow Management?

arbejdsproces

Hvis du er virksomhed, så er der nok en god sandsynlighed for at du har hørt om begrebet workflow management på et eller andet tidspunkt. Dog er der mange, der endnu ikke er 100% klar over hvad dette begreb egentlig dækker over. Og af denne grund er der desværre stadigvæk alt for mange virksomheder, der har valgt at ignorere workflow management; og dette er uden tvivl en skam. For workflow management kan nemlig være en uvurderlig hjælp til enhver virksomhed.

Hvad er workflow management?

Workflow management er overordnet set et begreb, der dækker over den måde hvorpå en virksomheds forskellige opgaver koordineres eller styres. Med workflow management tales der typisk ikke blot om en enkelt opgave, men snarere en lang række forskellige opgaver der hurtigt kan være vanskelige at overskue. Workflow management er således en måde for virksomheden at møde en række fastlagte mål på, og derved opnå bedre resultater. Der er altså med andre ord tale om et organisatorisk redskab, der især fungerer som et særdeles effektivt hjælpemiddel til en virksomheds ledelse, der har til formål at skabe overblik over de forskellige processer og interne arbejdsgange i virksomheden. Så workflow management betyder i sidste ende derfor, at din virksomhed vil kunne fungere som en velsmurt maskine. Af denne grund vælger mange firmaer også at hyre professionelle såsom www.encode.eu,  der netop kan sørge for at din virksomheds workflow management bliver så effektiv som overhovedet muligt.

ustruktureret workflow

Automatisering af din virksomheds forskellige arbejdsprocesser

I langt de fleste tilfælde vil workflow management inkludere en eller anden form for software, der netop fungerer ved at streamline og automatisere dine forskellige afdelinger og arbejdsopgaver. Ved at vælge den bedste workflow management software, så vil du nu være sikker på at ledelsen har det fulde overblik over, at alle de mangesidede processer i virksomheden fungerer så glat som overhovedet muligt. For god software er nemlig ikke det store værd uden en ledelse, der forstår at implementere de nødvendige ændringer baseret på den information som deres workflow management software leverer.

Hvad bruges workflow management software til – et eksempel?

God software er derfor et kerneelement i en virksomheds workflow management. For at gøre det hele lidt mere forståeligt, så vil det på nuværende tidspunkt være på sin plads at komme med et konkret eksempel på hvordan workflow management software anvendes i en virksomhed.

  • Hvis der skal ansættes nye medarbejdere:  workflow management software vil her fungere som et redskab til at koordinere alle de forskellige oplysninger forbundet med de mulige kandidater
  • Blandt de forskellige elementer i denne koordinering vil man b.la. kunne finde de forskellige kandidaters ansøgninger, cv’er.
  • Virksomhedens workflow management software vil desuden også koordinere de interne processer i forbindelse med ansættelsen af de nye medarbejdere, såsom f.eks. hvem der står for selve rekrutteringsprocessen eller de mange jobinterviews.

Hvis du nogensinde har søgt et job før, så har du nok mindst én gang været nødt til at udfylde et online ansøgningsskema via virksomhedens intranet. Dette er nemlig intet andet end dit første møde med den pågældende virksomheds workflow management software.