Få hjælp og vejledning til det bedste arbejdsmiljø 

kemisk apv

Det er vigtigt at en arbejdsplads har et godt og sikkert arbejdsmiljø. Dette er noget som gælder for alle arbejdspladser, uanset om det er en byggeplads, eller om det er kontorarbejde. Det er vigtigt for alle med et godt miljø omkring dem. Derudover er der også mange forskellige punkter indenfor arbejdsmiljøet.  

Det er helt grundlæggende sikkerhed på pladsen, som gør at der ikke er nogle risici for fare, for eksempel ved kemisk arbejde. Derudover er der også den psykiske del, og det rent praktiske. Har alle det godt der hvor de arbejder? Og hvordan sørges der bedst for ens medarbejdere. 

Få hjælp fra arbejdsmiljøgruppen 

Det kan dog være svært at vide præcis hvordan man sørger for alt dette. Der er mange ting som man står for som chef, og det er ikke sikkert at man ved hvor man skal begynde, eller hvordan man skal bærer sig ad. Heldigvis er der rig mulighed for hjælp, fra steder som Arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsmiljøgruppen er et autoriseret og velkvalificeret firma, som kan hjælpe dig med alt indenfor at få et godt arbejdsmiljø. De er også autoriseret til at uddanne folk i arbejdsmiljø, så du selv kan blive velegnet til at skabe en så god arbejdsplads som muligt. 

Arbejdsmiljøloven 

Fra beskæftigelsesministeriets side er der lavet en lovbekendtgørelse, om arbejdsmiljø. Denne lov bestemmer blandt andet at det skal være sikkert og sundt på ens arbejdet. Det er også fastslået at alle firmaer skal kende loven. Dette kan arbejdsmiljøgruppen også hjælpe dig med. 

Få en arbejdsmiljørepræsentant 

Arbejdsmiljøgruppen kan hjælpe dig med at få en arbejdsmiljørepræsentant. Dette er en udvalgt repræsentant fra firmaet, som kan være tilgængelig for sine kolleger og hjælpe med at løse de arbejdsmiljøproblemer der kunne opstå. Denne repræsentant kan gennem arbejdsmiljøgruppen få arbejdsmiljøuddannelsen. 

Hjemmearbejde 

Især i disse tider, er det også vigtigt at tage hensyn til hjemmearbejde. Dette er også noget som arbejdsmiljøgruppen kan hjælpe dig med. Her vejledes der om hvordan man kan gøre hjemmearbejde bedst muligt, og viden om hvilke krav der hører med til hjemmearbejde. Det er nemlig vigtigt at der for eksempel er god ergonomi på ens hjemmearbejdsplads. 

Kemisk APV 

Arbejdsmiljøgruppen kan også hjælpe firmaer med at få lavet en kemisk apv. En kemisk apv er noget der skal laves i firmaer som arbejder med kemi. Det kan være steder som hos tandlæger, hos malerfirmaer eller andre steder med kemiske materialer.  

Det som der gøres ved en kemisk apv, er at man foretager en risikovurdering på arbejdspladsen. Der udredes for hvordan de kemiske produkter de skal anvendes, og hvilke forbehold der skal tages, samt hvilke risici der er ved de forskellige kemiske produkter. 

Få sikker og kvalificeret hjælp 

Hvis du har, eller sidder i et firma, så skal du altså ikke tøve med at få hjælp fra for eksempel arbejdsmiljøgruppen. Det er vigtigt at man har et sikkert, sundt og godt arbejde. Så tøv ikke med at få hjælp og vejledning, med for eksempel kemisk apv, hjemmearbejde eller arbejdsmiljørepræsentant.